V Sesja RG

 

V Sesja RG Staroźreby była sesją nadzwyczajną, ponieważ została zwołana na prośbę Wójta Gminy Staroźreby, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Samorządzie Gminnym.

Dlaczego sesja nadzwyczajna? Jak wszyscy wiemy, mamy ogromne problemy finansowe. Dostaliśmy można powiedzieć ultimatum od Regionalnej Izby Obrachunkowej, po tym jak ta instytucja unieważniła nam dwie uchwały podjęte 28 grudnia 2018 roku przez naszą radę. Chodzi o uchwałę budżetową i uchwałę wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt i skarbnik gminy poprosili mnie o współuczestnictwo w rozmowach z RIO, tak żebym miał pełny obraz sytuacji finansowej gminy z innej, zewnętrznej perspektywy – perspektywy RIO. Na spotkaniu zostały przedstawione mi drogi wyjścia z kryzysu finansowego. Wspólnie z wójtem i skarbnik wybraliśmy drogę niełatwą, ale taką, która rodzi nadzieję na utrzymanie w ryzach finansów, bez odgórnie narzuconych norm i twardych wytycznych. Wiązało się to z maksymalną redukcją wydatków gminy: na sport, oświetlenie uliczne, inwestycje, wydatki dodatkowe na bieżące utrzymanie budynków, na straże pożarne, na radę gminy itd.

Cięcia są bolesne dla każdego sektora życia publicznego w naszej gminie. Są bolesne również dla mnie osobiście – choć nie jestem sportowcem chciałbym, żeby dzieciaki miały zajęcia pozalekcyjne ze sportem, a nie z butelką na przystanku… Nie wyobrażam sobie braku środków finansowych wspomagających OSP, wspomagających GOK…

Osobiście rozmawiałem z każdym radnym telefonicznie o potrzebie uchwalenia projektów uchwał „ratujących”. Olbrzymie wsparcie dla działań moich, wójta i skarbnik zrodziło we mnie nadzieję, że damy radę to wyprostować. Odbyliśmy jako rada bardzo dobrą, merytoryczną dyskusję na wspólnym posiedzeniu komisji, poprzedzającym V sesję rady gminy. Dziękuję całemu składowi rady gminy za podjęcie działań. Każdemu z osobna.

Powtórzę to co mówiłem na sesji, za Mickiewiczem – musimy myśleć pro pubico bono – dla dobra publicznego.

strona główna