IV SESJA - komentarz

V SESJA - komentarz

VI i VII SESJA - komentarz

VIII SESJA - komentarz

IX SESJA - komentarz

X SESJA - komentarz

Od teraz pozwolę sobie na osobiste i subiektywne komentowanie każdej sesji, ale dopiero po jej upublicznieniu w Internecie. Czasami ten komentarz będzie w formie felietonu, polemiki, rozprawki, artykułu czy publicystyki.

 

Komentowanie będzie sposobem na rozliczenie samego siebie, przy okazji może pokażę inny punkt widzenia. Nie mogę tego robić swobodnie na sesjach. Jako przewodniczący powinienem skupić się na sprawach legislacyjnych i na porządku w obradach, a nie uciekać w retoryczne pytania, utarczkę słowną albo wygłaszanie swoich poglądów. Moje komentarze mogą być sugestywne dla opinii publicznej lub dla samych radnych. 

strona główna